OK AristoRod 12.50


Nepoměděný svařovací drát nové generace je určený pro svařování většiny běžných nelegovaných
konstrukčních ocelí především tam, kde jsou vyžadovány vysoké svařovací
parametry a nejvyšší podávací rychlosti drátu, tj. na mechanizovaných a robotizovaných pracovištích,
např. pro výrobu ocelových konstrukcí, tlakových nádob, transportních zařízení
apod.; je vhodný i pro svařování jemnozrnných ocelí např. P235/S235 až P420/S420 aj.


OK Autrod 12.51


Pro sva.ovani nelegovanych konstruk.nich oceli pro vyrobu tlakovych nadob s pevnosti
do 530 MPa a jemnozrnnych oceli s mezi kluzu >420 MPa, nap.. P235/S235 a.
P420/S420. Drat umo..uje sva.ovani vysokym proudem (sprchovy proces) a ma kratky
p.enos oblouku v poloze vodorovne i mimo ni. Drat je dodavan i ve velkokapacitnim baleni
MARATHON PAC. (plati pro . 0,8; 1,0 a 1,2 mm).


OK Autrod 12.64


Pro svařování nízkolegovaných jemnozrnných ocelí pro výrobu tlakových nádob
apod. Vyšší obsah Si a Mn zvyšuje mez kluzu v porovnání s OK Autrod 12.51. Drát
umožňuje svařování vysokým proudem (sprchový proces) a má krátký přenos
oblouku v poloze vodorovné i mimo ni. Drát je dodáván i ve velkokapacitním balení
MARATHON PAC (platí pro průměr 0,8; 1,0 a 1,2 mm).


OK AR 13.13


Nízkolegovaný drát pro svařování nízkolegovaných ocelí s min. mezí kluzu 610 MPa,
pevností v tahu 710 MPa i tam, kde je požadavek na vrubovou houževnatost
za nižších teplot. Interpass teplota 150°C
Předehřev 150°C


OK AR 13.29


OK AristoRod 13.29 je nepoměděný nízkolegovaný drát typu 0.3Cr-1.4Ni-0.25Mo pro svařování
vysokopevných ocelí s požadavkem na vysokou houževnatost svarového kovu. Je vhodný
i tam, kde je požadována vysoká pevnost i při nízkých teplotách. Je to drát nové generace
s vynikajícími svařovacími vlastnostmi. Vyniká snadností zapalování a stabilitou oblouku a nízkým
rozstřikem, bezporuchovým posáváním i za vysokých rychlostí a při velké vzdálenosti
od zdroje. Opotřebení špiček je velmi nízké a výrazně nižší jsou i emise svařovacích dýmů. Drát
je odolný proti korozi. Je vhodný především pro mechanizovaná pracoviště.


OK AR 13.09


OK AristoRod 13.09 je nepoměděný nízkolegovaný drát typu 0,5Mo pro svařování žáropevných
ocelí stejného chemického složení, především produktovodů, tlakových nádob a kotlů. Je to drát
nové generace s vynikajícími svařovacími vlastnostmi. Vyniká snadností zapalování a stabilitou
oblouku a nízkým rozstřikem, bezporuchovým podáváním i za vysokých rychlostí a při velké
vzdálenosti od zdroje. Opotřebení špiček je velmi nízké a výrazně nižší jsou i emise svařovacích
dýmů. Drát je odolný proti korozi. Je vhodný především pro mechanizovaná pracoviště.


OK 308LSi


Drát s nízkým obsahem uhlíku pro svařování nerezavějících ocelí typu 18Cr8Ni a stabilizovaných
ocelí tohoto typu, jestliže provozní teplota nepřevýší 400 °C. Vhodnost pro
svařování např.: 1.4301; 1.4306; 1.4541; 1.4550 aj. Původní název: OK Autrod 16.12.


OK 309L


Drát typu 24Cr13Ni s velmi nízkým obsahem uhlíku pro svařování ocelí podobného
složení v tvářeném i litém stavu. Je použitelný pro heterogenní spoje, např.
nerezavějící oceli s nízkolegovanou ocelí. Vhodný též pro navařování. Původní
název: OK Autrod 16.53.


OK 316LSi


Drát s velmi nízkým obsahem uhlíku pro svařování nerezavějících ocelí typu
18Cr8Ni a 18Cr8Ni3Mo. Obsah křemíku je zvýšen pro zlepšení svařovacích
vlastností. Vhodnost pro svařování ocelí, např. 1.4301, 1.4541, 1.4550, 1.4435,
1.4571, 1.4583 aj. Původní název: OK Autrod 16.32.


OK 318Si


Drát je určen pro svařování nerezavějících ocelí typu především 18%Cr-8%Ni-3%Mo
stabilizovaných niobem nebo titanem. Je vhodný k použití v chemickém průmyslu při
výrobě zařízení, pracujících při vyšších teplotách. Vhodnost pro svařování ocelí, např.
1.4301, 1.4306, 1.4429, 1.4435, 1.4541, 1.4550, 1.4571, 1.4583 aj. Původní název:
OK Autrod 16.31.


OK 347Si


Drát typu 18Cr8Ni stabilizovaný niobem pro svařování nerezavějících ocelí
odpovídajících AISI 347 a AISI 321. Svarový kov má dobrou odolnost proti
mezikrystalové korozi. Původní název: OK Autrod 16.11.


OK 16.95


Drát pro svařování austenitických nerezavějících ocelí s vysokým obsahem manganu,
pro spoje ocelí obtížně svařitelných. Drát je určen hlavně pro svařování ocelí
typu 18-8 s uhlíkovými a nízkolegovanými ocelemi. Vhodnost pro svařování, např.:
1.4583; S235 až S355; 1.3401 aj.


OK 13.91


Použití:
Drát pro tvrdé návary součástí např. mísičů, zemních strojů, různých nástrojů apod., kde je žádána
vysoká tvrdost
a odolnost proti otěru včetně částečné korozní odolnosti. Typické mechanické hodnoty svarového
kovu (3.vrstvy,
průměr drátu 1.2 mm.): po navaření 56 HRC při M21, po žíhání 400°C/1h cca 51 HRC
Předehřev: 200 - 300°C. Kalení: 1000 - 1050°C/olej nebo stlačený vzduch. Žíhání na měkko: 780 -
820°C/3-5h


C 508
Drát pro navařování otěruvzdorných vrstev o tvrdosti nad 300 HV, např. válců válcovacích stolic a
součástí zemních strojů apod.


OK 4043


Použití:
OK Autrod 4043 je jedním z nejvíce používaných drátů pro svařování hliníkových slitin. Přídavek
křemíku umožňuje
lepší tavitelnost a je důvodem oblíbenosti u svařečů. Svarový kov není náchylný ke tvorbě trhlin a
povrch svaru je
lesklý, bez větších nerovností. Tepelně se nezpracovává. Nedoporučuje se však pro svařence s
potřebou povrchové
úpravy. Je doporučován předehřev 80 - 120 °C. Interpass teplota 150°C.
Vhodnost pro svařování, např.: AlMgSi0,5, AlMgSi1, AlMg1SiCu, G-AlSi6Cu4 a jiné.


OK 5356


Použití:
Drát typu AlMg5 je nejpoužívanější drát pro svařování hliníkových slitin a je oceňována vysoká
pevnost ve smyku
získaného svarového kovu. Základní materiály typu 5xxx s obsahem Mg nad 3% mohou být při
teplotách vyšších
než 65°C náchylné ke koroznímu praskání.
Interpass teplota 150°C. Předehřev 80 - 120 °C.
Vhodnost pro svařování, např.: AlMg1 až AlMg5, AlMg4Mn, AlMgSi1, AlZn4,5Mg1 a jiné


OK 19.30


OK Autrod 19.30 je drát typu CuSi3 pro MIG svařování slitin CuSi a CuZn a jim podobných. Může být
také používán pro tvrdé návary feriticko-perlitických ocelí. Jako ochranný plyn se obvykle používá
čistý
Ar.


OK Autrod 4043


OK Autrod 4043 je jedním z nejvíce používaných drátů pro svařování hliníkových
slitin. Přídavek křemíku umožňuje lepší tavitelnost a je důvodem oblíbenosti u svařečů.
Svarový kov není náchylný ke tvorbě trhlin a povrch svaru je lesklý bez větších
nerovností. Tepelně se nezpracovává. Nedoporučuje se však pro svařence s potřebou
povrchové úpravy. Je doporučován předehřev 150 - 200°C.
Interpass teplota 150°C.


OK Autrod 5356


Drát typu AlMg5 pro svařování hliníkových slitin s obsahem hořčíku do 5%.
Je částečně vhodný pro svařování slitin odolných proti mořské vodě. Interpass
< 150°C, předehřev 150 - 200°C. Je vhodný pro svařování např. AlMg1 až AlMg5,
AlMg4Mn, AlMgSi1, AlZn4,5Mg1 a jiné. Původní název: OK Autrod 18.15.


OK AristoRod 69


Použití:
Nízkolegovaný drát pro svařování nízkolegovaných vysokopevných ocelí s dobrou vrubovou
houževnatostí při nízkých
teplotách, např. typů N-A-X TRA 56 až 70 apod.
Vhodnost pro svařování, např.: S 420 až S 690 a jiné


Výběr nejpoužívanějších materiálů ESABProvozní doba
Pondělí7:30-16:30
Úterý7:30-16:30
Středa7:30-16:30
Čtvrtek7:30-16:30
Pátek7:30-16:30
Sobota8:00-11:00

Po telefonické domluvě kdykoliv. od 20.6.22 do 27.6.22 prodej omezen pouze od 8.00 do 13.00 h Sobota 25.6.22 zavřenoKontakty
Prodej 736 642 961
Servis/ výroba 603 425 208
Doprava 732 103 005
Žarovna 44
Prachatice
38301
49011405
cz 6811040555